...

นิทรรศการ
ภาพประกอบ นิทรรศการ
(วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558)
จำนวนผู้เข้าชม 455
ภาพประกอบ นิทรรศการ
(วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558)
จำนวนผู้เข้าชม 546
ภาพประกอบ นิทรรศการ
นิทรรศการรามายณะ จากวรรณกรรมสู่เรื่องราวบนทับหลัง เป็นนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวรามายณะตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการกำเนิดรามายณะ จนถึงอิทธิพลของรามายณะในด้านต่างๆ
จำนวนผู้เข้าชม 145