...

เอกสารดาวน์โหลด
# ชื่อเอกสาร ชนิดไฟล์ ขนาดไฟล์
1 แผ่นพับนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย / Phimai National Museum's BrochureJAPAN.pdf แผ่นพับนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย / Phimai National Museum's BrochureJAPAN 0.76 Mb Download
2 แผ่นพับนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย / Phimai National Museum's BrochureENG.pdf แผ่นพับนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย / Phimai National Museum's BrochureENG 1.27 Mb Download
3 แผ่นพับนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย / Phimai National Museum's BrochureFR.pdf แผ่นพับนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย / Phimai National Museum's BrochureFR 1.24 Mb Download
4 แผ่นพับนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย / Phimai National Museum's BrochureTH.pdf แผ่นพับนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย / Phimai National Museum's BrochureTH 1.27 Mb Download
5 เอกสารประกอบการบรรยายโครงการเครือข่ายพิทักษ์วัตถุทางวัฒนธรรม ประจำปี 2564 ณ วัดธรรมจักรเสมาราม ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา. เอกสารประกอบการบรรยายโครงการเครือข่ายพิทักษ์วัตถุทางวัฒนธรรม ประจำปี 2564 ณ วัดธรรมจักรเสมาราม ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 0 Mb Download
6 เอกสารคู่มือประชาชน ที่เกี่ยวเนื่องกับโบราณวัตถุ. เอกสารคู่มือประชาชน ที่เกี่ยวเนื่องกับโบราณวัตถุ 0 Mb Download
7 แผ่นพับนิทรรศการพิเศษ รามายณะ : จากวรรณกรรมสู่เรื่องราวบนทับหลัง. แผ่นพับนิทรรศการพิเศษ รามายณะ : จากวรรณกรรมสู่เรื่องราวบนทับหลัง 0 Mb Download
8 เอกสารแบบฟอร์มการขอออกใบอนุญาตร้านค้าโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ/ ส่งออก-นำเข้าโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ. เอกสารแบบฟอร์มการขอออกใบอนุญาตร้านค้าโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ/ ส่งออก-นำเข้าโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 0 Mb Download
9 เอกสารประกอบนิทรรศการพิเศษ ประตูเมืองพิมาย : ประตูแห่งกาลเวลา. เอกสารประกอบนิทรรศการพิเศษ ประตูเมืองพิมาย : ประตูแห่งกาลเวลา 0 Mb Download
10 เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการ อัตลักษณ์ทับหลังปราสาทพิมายและทับหลังพบใหม่ในจังหวัดนครราชสีมา.pdf เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการ อัตลักษณ์ทับหลังปราสาทพิมายและทับหลังพบใหม่ในจังหวัดนครราชสีมา 8.37 Mb Download

Messenger