...

ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย นำคณะกำนันผู้ใหญ่บ้านต.ละลมใหม่ อ.โชคชัย นครราชสีมา ดูงานพิพิธภัณฑ์บ้านโป่งมะนาว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แผ่นพับนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย / Phimai National Museum's Brochure
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แผ่นพับนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย ฉบับภาษาไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แผ่นทองจากปราสาทพนมวัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ตำนานท้าวปาจิตอรพิม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
คติรัตนตรัยมหายาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ห้องจัดแสดงเครื่องใช้ประจำวัน พิพิธภัณฑ์บ้านปราสาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
จารึกเมืองพิมาย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
จารึก จ.ป.ร. ณ ปราสาทพนมวัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
24 ตุลาคม 2565 วันดิวาลี (For English, please see below)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
"กู่สวนแตง" อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถาน "ถ้ำวัวแดง"
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ปราสาทโคกงิ้วหรือปราสาทโคกปราสาท ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ประติมากรรมที่พบจากปราสาทนางรำ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดเพิ่มเติม

Messenger