...

วีดิทัศน์
พลับพลาเปลื้องเครื่อง
จำนวนผู้เข้าชม 324 ครั้ง
สะพานนาค
จำนวนผู้เข้าชม 312 ครั้ง
ชาลาทางเดิน
จำนวนผู้เข้าชม 288 ครั้ง
ระเบียงคต
จำนวนผู้เข้าชม 191 ครั้ง
จารึกกรอบประตูปราสาทพิมาย
จำนวนผู้เข้าชม 201 ครั้ง
ปราสาทประธานปราสาทพิมาย
จำนวนผู้เข้าชม 198 ครั้ง
-

Messenger