...

วีดิทัศน์
พลับพลาเปลื้องเครื่อง
จำนวนผู้เข้าชม 154 ครั้ง
สะพานนาค
จำนวนผู้เข้าชม 127 ครั้ง
ชาลาทางเดิน
จำนวนผู้เข้าชม 126 ครั้ง
ระเบียงคต
จำนวนผู้เข้าชม 78 ครั้ง
จารึกกรอบประตูปราสาทพิมาย
จำนวนผู้เข้าชม 89 ครั้ง
ปราสาทประธานปราสาทพิมาย
จำนวนผู้เข้าชม 77 ครั้ง
-