...

วีดิทัศน์
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับปราสาทพิมาย ศาสนสถานในพุทธศาสนา ลัทธิมหายาน (Prasat Phimai is a Mahayana Buddhist Sanctuary)
จำนวนผู้เข้าชม 99 ครั้ง
-