...

วีดิทัศน์
พลับพลาเปลื้องเครื่อง
จำนวนผู้เข้าชม 361 ครั้ง
สะพานนาค
จำนวนผู้เข้าชม 389 ครั้ง
ชาลาทางเดิน
จำนวนผู้เข้าชม 337 ครั้ง
ระเบียงคต
จำนวนผู้เข้าชม 229 ครั้ง
จารึกกรอบประตูปราสาทพิมาย
จำนวนผู้เข้าชม 235 ครั้ง
ปราสาทประธานปราสาทพิมาย
จำนวนผู้เข้าชม 230 ครั้ง

Messenger