...

วีดิทัศน์
พลับพลาเปลื้องเครื่อง
จำนวนผู้เข้าชม 200 ครั้ง
สะพานนาค
จำนวนผู้เข้าชม 178 ครั้ง
ชาลาทางเดิน
จำนวนผู้เข้าชม 174 ครั้ง
ระเบียงคต
จำนวนผู้เข้าชม 112 ครั้ง
จารึกกรอบประตูปราสาทพิมาย
จำนวนผู้เข้าชม 122 ครั้ง
ปราสาทประธานปราสาทพิมาย
จำนวนผู้เข้าชม 105 ครั้ง