...

ความรู้ทั่วไป
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ไศวนิกายแบบปศุปตะ ณ ปราสาทพนมรุ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ตามหาพลับพลาเปลื้องเครื่องปราสาทเมืองต่ำ สถาปัตยกรรมที่สาบสูญ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้ : อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เรื่อง : บราลี เครื่องประดับสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมเขมรโบราณ ณ ปราสาทพนมรุ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้ : อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เรื่อง : บรรณาลัย ปราสาทพนมรุ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้ : อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เรื่อง : ลูกดิ่ง เครื่องมือช่าง สร้างปราสาทพนมรุ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้ : อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เรื่อง : ปราสาทบ้านบุ ที่พักคนเดินทางแห่งเมืองพนมรุ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เรื่องราวการอุทิศสิ่งของถวายแด่เทวาลัยพนมรุ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
นาคปักสองสมัย ณ ปราสาทพนมรุ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภูเขาไฟพนมรุ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ประติมากรรมรูปสตรี พบจากการขุดแต่งปราสาทเมืองต่ำ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เจ้าพ่อปราสาททอง ศูนย์รวมศรัทธา ณ เชิงเขาพนมรุ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้ เรื่อง “กู่ฤาษีหนองเยือง: สถานขจัดทุกข์ทางกาย และทุกข์ทางใจ ของราษฎร ในวัฒนธรรมเขมรโบราณ แห่งบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์”
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระวรุณ ณ ปราสาทพนมรุ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถาน - สมุดภาพบ้านบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
อุทยานประวัติศาสตร์ - วีดิทัศน์ "อุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุ้ง" บรรยายภาษาไทย/ภาษามือ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ประวัติศาสตร์ - วีดิทัศน์ "สู่แผ่นดินอิสาน" จากรายการคันฉ่องส่องไทย ชุด สุวรรณภูมิ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ปีใหม่ไทยสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ปราสาทพนมรุ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “ขึ้นเขาพนมรุ้ง ชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์ลอดช่องประตู”
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาพถ่าย : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำคณะนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษาโบราณสถานปราสาทพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ .
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เรื่องราวของโค
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เสวนาทางวิชาการวัฒนธรรมเสมาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้ : อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เรื่อง : คติมงคลความอุดมสมบูรณ์ ณ ปราสาทพนมรุ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
-

Messenger