...
พานกลีบบัว

     พานกลีบบัว 

     รัตนโกสินทร์ ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๕ หรือประมาณ ๑๐๐ ปีมาแล้ว

     ไม้ลงรักประดับมุก

     ปากกว้าง ๓๖.๗ เซนติเมตร สูง ๒๒.๕ เซนติเมตร

     พาน คือ ภาชนะมีเชิงประเภทหนึ่ง มีหลายชนิด บางชนิดมีรูปทรงคล้ายจาน บางชนิดมีรูปทรงคล้ายขัน เชิงมีรูปร่างต่าง ๆ กัน ใช้สำหรับใส่สิ่งของมีดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้น พานกลีบบัว พานที่ริมปากทำเป็นรูปกลีบบัวโดยรอบ

     ปัจจุบันพานกลีบบัวใบนี้จัดแสดงในห้องเครื่องมุก พระที่นั่งพรหมเมศธาดา (ชั้นล่าง) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

(จำนวนผู้เข้าชม 69 ครั้ง)