...
ฝาบาตรที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๕

     ฝาบาตรที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๕ 

     รัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๔๑๖

     ไม้ลงรักประดับมุก

     สูง ๗ เซนติเมตร ปากกว้าง ๒๖.๕ เซนติเมตร

     จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ประทานยืม

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้ทำขึ้นเพื่อพระราชทานแก่พระราชาคณะในคราวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จุลศักราช ๑๒๘๕ (พุทธศักราช ๒๕๑๖)

     ฝาบาตรประดับมุกเป็นลวดลายตราแผ่นดินรูปช้างสามเศียรหรือช้างไอยราพตอยู่ภายในโล่ ภายใต้พานพระมหากฐินประดิษฐานพระจุลมงกุฎ (พระเกี้ยว) ขนาบด้วยฉัตรเครื่องสูง  ด้านซ้ายโล่ประดับรูปราชสีห์ส่วนด้านขวาเป็นคชสีห์  ตอนบนและล่างตราแผ่นดินมีแถบแพรจารึกพระปรมาภิไธยและการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

     ปัจจุบันฝาบาตรใบนี้จัดแสดงในห้องเครื่องมุก พระที่นั่งพรหมเมศธาดา (ชั้นล่าง) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

(จำนวนผู้เข้าชม 51 ครั้ง)