...

ประกาศสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี เรื่อง รับสมัครเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงาน (งานจ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ 2566
• ประกาศสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี •
เรื่อง รับสมัครเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงาน (งานจ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ 2566
.
☆ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
☆ ค่าจ้างเดือนละ 8,700 บาท
☆ สมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 389 ครั้ง)