...

กฏหมายลักษณะต่างๆ ชบ.ส. ๙๔
กฏหมายลักษณะต่าง ๆ ชบ.ส. ๙๔
เจ้าอาวาสวัดนาจอมเทียน ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
มอบให้หอสมุด ๒๓ ก.ค. ๒๕๓๕
เอกสารโบราณ (สมุดไทย)

(จำนวนผู้เข้าชม 453 ครั้ง)