...
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 5
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 9
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 32
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 48
ความรู้ทั่วไป
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
รายละเอียดเพิ่มเติม >
คู่มือการจัดทำตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ กรมศิลปากร จัดพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายละเอียดเพิ่มเติม >
แผนยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖
รายละเอียดเพิ่มเติม >
เอกสารดาวน์โหลด
Messenger