วิสัยทัศน์และพันธกิจ
“มุ่งพัฒนางานช่างศิลปกรรมสู่ความเป็นเลิศ”

(จำนวนผู้เข้าชม 26 ครั้ง)