...
ภาพประกอบ ข่าวทั่วไป
(วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 300
ภาพประกอบ ข่าวทั่วไป
ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม Facebook Live : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร และ Youtube Live : กรมศิลปากร
(วันจันทร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 1281
ความรู้ทั่วไป
ดำเนินการซ่อม สร้างงานศิลปกรรม เตรียมการจัดริ้วขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
รายละเอียดเพิ่มเติม >
ตราสัญลักษณ์ ๑๑๓ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
รายละเอียดเพิ่มเติม >
สมุดข่อย : ภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ประทับบุษบกเทียบท่าราชวรดิษฐ์ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
รายละเอียดเพิ่มเติม >
Messenger