...

ความรู้ทั่วไป
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานวัดตระพังทองหลาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานวัดศรีโทล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
กลุ่มโบราณสถานเขาพระบาทใหญ่ พ.ศ.2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
รอยพระพุทธบาทจากวัดเขาพระบาทใหญ่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การดำเนินงานทางโบราณคดีโบราณสถานวัดเขาพระบาทใหญ่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานวัดสังฆาวาส
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานวัดเจดีย์สี่ห้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
รายงานการขุดค้นทางโบราณคดีวัดศรีสวาย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานวัดพระพายหลวง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานเทวาลัยมหาเกษตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ประวัติเมืองสุโขทัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานสำคัญของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
รายชื่อโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้ว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานนอกกำแพงเมืองทิศตะวันตก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานนอกกำแพงเมืองทิศตะวันออก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานนอกกำแพงเมืองทิศเหนือใต้
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วัดพระพายหลวง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานวัดศรีพิจิตรกิรติกัลยาราม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ท่อน้ำดินเผาโบราณ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ศิลาจารึกหลักที่ ๑ พ่อขุนรามคำแหง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาพเก่าวัดมหาธาตุเมืองสุโขทัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
10 สถานที่ควรชมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
-