...

บรรยายความรู้งานจดหมายเหตุ
การบรรยายหัวข้อ "แนะนำหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ หอจดหมายเหตุส่วนบุคคลกับการเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบุคคลในท้องถิ่น" โดยนางวิมล มณีโชติ หัวหน้าหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
จำนวนผู้เข้าชม 162 ครั้ง
การบรรยายหัวข้อ "บันทึกเหตุการณ์ท้องถิ่น : บันทึกประวัติศาสตร์ของชาติ" โดยนางสาวกษมาณัชญ์ นิติยารมย์ หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยะลา
จำนวนผู้เข้าชม 159 ครั้ง
เสวนากลุ่ม “แนวทางการดำเนินงานเครือข่ายเพื่อรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุจังหวัดนครศรีธรรมราช การบันทึกจดหมายเหตุ และการเผยแพร่” โดย ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช (อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช) อ.สมพุทธ ธุระเจน ข้าราชการบำนาญ ผศ.ประหยัด เกษม ข้าราชการบำนาญ ดำเนินการอภิปรายโดย นางสาวสุนทรี สังข์อยุทธ์
จำนวนผู้เข้าชม 98 ครั้ง
เสวนากลุ่ม “แนวทางการดำเนินงานเครือข่ายเพื่อรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุจังหวัดนครศรีธรรมราช การบันทึกจดหมายเหตุ และการเผยแพร่” คลิป 2 โดย ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช (อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช) อ.สมพุทธ ธุระเจน ข้าราชการบำนาญ ผศ.ประหยัด เกษม ข้าราชการบำนาญ ดำเนินการอภิปรายโดย นางสาวสุนทรี สังข์อยุทธ์
จำนวนผู้เข้าชม 123 ครั้ง
เทศนาธรรมหัวข้อ "คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านเอกสาร การอนุรักษ์ เเละการเผยเเพร่เอกสารจดหมายเหตุ" โดยพระอาจารย์สมพงษ์ รัตนวํโส ทีมงานธรรมะเดลิเวอรี่ คลิปที่ 2
จำนวนผู้เข้าชม 230 ครั้ง

Messenger