...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์จำหน่ายหนังสือ โนราเติมเมืองตรัง และ ๑๐๐ ปีชาตกาล โนราเติมเมืองตรัง ราคาเล่มละ ๒๕๐ บาท ค่าจัดส่งเล่มละ ๓๐ บาท ๒ เล่มค่าจัดส่ง ๕๐ บาท รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ มอบให้วัดเขาพระวิเศษ​ ตำบลเขาวิเศษ​ อำเภอวังวิเศษ​ จังหวัดตรัง​ เพื่อสร้างอนุสรณ์สถานโนราเติม​ เมืองตรัง​ ติดต่อสอบถามได้ที่ 074 212 479 ต่อ 101-106, 074 212 562
(วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565)
จำนวนผู้เข้าชม 306
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565)
จำนวนผู้เข้าชม 271
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565)
จำนวนผู้เข้าชม 283

Messenger