...
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 62
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์จำหน่ายหนังสือ โนราเติมเมืองตรัง และ ๑๐๐ ปีชาตกาล โนราเติมเมืองตรัง ราคาเล่มละ ๒๕๐ บาท ค่าจัดส่งเล่มละ ๓๐ บาท ๒ เล่มค่าจัดส่ง ๕๐ บาท รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ มอบให้วัดเขาพระวิเศษ​ ตำบลเขาวิเศษ​ อำเภอวังวิเศษ​ จังหวัดตรัง​ เพื่อสร้างอนุสรณ์สถานโนราเติม​ เมืองตรัง​ ติดต่อสอบถามได้ที่ 074 212 479 ต่อ 101-106, 074 212 562
(วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565)
จำนวนผู้เข้าชม 152
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565)
จำนวนผู้เข้าชม 144
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565)
จำนวนผู้เข้าชม 151
ความรู้ทั่วไป
บทความเเละองค์ความรู้ หจช.สงขลา ลำดับที่ ๐๑๙ บทความ ประเพณีวันสารทเดือนสิบของจังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดเพิ่มเติม >
บทความเเละองค์ความรู้ หจช.สงขลา ลำดับที่ ๐๑๒ Infographic แนะนำความรู้กระบวนงานจดหมายเหตุ เรื่อง การส่งมอบเอกสารเอกสารขอสงวน
รายละเอียดเพิ่มเติม >
บทความเเละองค์ความรู้ หจช.สงขลา ลำดับที่ ๐๑๑ : บทความ เรื่อง อหิวาตกโรคในจังหวัดสงขลา ช่วงพ.ศ.๒๕๑๗ - ๒๕๑๘
รายละเอียดเพิ่มเติม >
เอกสารดาวน์โหลด