...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ข้อมูลพื้นฐาน

1.1   ชื่อหน่วยงาน  อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

1.2   ที่ตั้ง              ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

1.3   การติดต่อ เบอร์โทรศัพท์  0-5692-1317, 0-5692-1322 (สำนักงาน)

                               0-5692-1354 (ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว)

                           เบอร์โทรสาร   0-5692-1317 , 0-5692-1322

(จำนวนผู้เข้าชม 248 ครั้ง)