...

ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แผ่นพับนำชมอุทยานประวติศาสตร์ศรีเทพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แนะนำอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ว่าด้วยเรื่องของถ้ำ​...ศาสนสถาน​ ภูเขาประจำเมือง...
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้เรื่อง 'เมืองศรีเทพในอดีตและความสัมพันธ์กับภูมิภาคอีสานของไทย'
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้ เรื่องสระแก้ว-สระขวัญ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ตำแหน่งและการจัดวางประติมากรรมปูนปั้นโบราณสถานเขาคลังใน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ว่าด้วยชื่อเมืองศรีเทพ : ข้อสังเกตเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
รายงานสรุปเบื้องต้น การดำเนินงานทางโบราณคดี (เดือนเมษายน 2565) โครงการศึกษาทางโบราณคดีและรูปแบบสถาปัตยกรรมกลุ่มโบราณสถานทางทิศตะวันตกของเจดีย์ประธาน โบราณสถานเขาคลังนอก ปีงบประมาณ 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
รายงานความคืบหน้า การดำเนินงานทางโบราณคดี (เดือนเมษายน 2565) โครงการศึกษาทางโบราณคดีและรูปแบบสถาปัตยกรรมกลุ่มโบราณสถานทางทิศตะวันตกของเจดีย์ประธาน โบราณสถานเขาคลังนอก ปีงบประมาณ 2565 >>>โบราณสถานค.น.9-1<<<
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
จัด'เป๋า แบกเป้ เที่ยว"เมืองนอก" กับฝ่ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสร์ศรีเทพ (วีซ่า พาสปอร์ท ไม่ต้องนะจ๊ะ)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
รายงานสรุปเบื้องต้น การดำเนินงานทางโบราณคดี (เดือนพฤษภาคม 2565)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เมืองโบราณศรีเทพยังมีการพบแนวกำแพงโบราณบนคันดินคูเมืองด้วยนะ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
รายงานสรุปเบื้องต้น การดำเนินงานทางโบราณคดี (เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2565)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
รายงานสรุปเบื้องต้น การดำเนินงานทางโบราณคดี (เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2565) น.9/1
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เดือนนี้แอดฯจะพาทุกท่านมารู้จักกับสัตว์ผสมหน้าตาประหลาด ปนเท่ ปนน่ารัก นามว่า วยาล หรือยาฬ
รายละเอียดเพิ่มเติม

Messenger