...

ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง "มรดกกรมศิลป์ : Fine Arts Collection"

           หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง "มรดกกรมศิลป์ : Fine Arts Collection" วิทยากรโดย นายชินณวุฒิ วิลยาลัย ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่, นางสาวปุณณภา สุขสาคร ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และนางเกษราภรณ์ กุณรักษ์ หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ดำเนินรายการโดย นายวีระยุทธ ไตรสูงเนิน นักจดหมายเหตุชำนาญการ พร้อมจัดแสดงทรัพยากรสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาทางภาคเหนือของกรมศิลปากร วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ เชียงใหม่ฮอล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่

(จำนวนผู้เข้าชม 27 ครั้ง)


Messenger