...

๒- ๘ เมษายนนี้ ขอเชิญชมการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี งานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๗


          สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชมรายการแสดงงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง วันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ  เวทีกลางแจ้ง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  พระนคร 

วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

๑. การบรรเลง - ขับร้อง วงดุริยางค์สากล (ก่อนพิธีเปิด)

๒. การบรรเลงดนตรีไทย “เพลงเทพสมภพ เถา”

๓. การแสดงชุดเทพนารีถวายพระพร

๔. การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพาลีสอนน้อง

วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗

๑. การบรรเลงดนตรีไทย “โหมโรงเพลงเทิด ส.ธ.”

๒. การแสดงละครนอก เรื่องแก้วหน้าม้า ตอนถวายลูก – ถอดรูป

วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗

๑. การบรรเลงดนตรีไทย “โหมโรงเพลงมหาสังข์”

๒. การแสดงละครพันทาง เรื่องราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา

วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

๑. การบรรเลงดนตรีไทย “เพลงนาคพัน ๓ ชั้น”

๒. ละครเบิกโรง เรื่องพระไพศรพณ์เทพเจ้าแห่งธัญชาติ

๓. การแสดงละครตำนานพื้นเมือง เรื่องสงกรานต์  ตอน “เชิญศีรษะท้าวกบิลพรหม”

วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๗

๑. รำอาศิรวาทราชสดุดีจักรีวงศ์

๒. ละครเทพนิยายเบิกโรง เรื่องกำเนิดสุริยะและโสมเทพ

๓. การแสดงละคร เรื่องอานุภาพพ่อขุนรามคำแหง

วันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๗

๑. การบรรเลงดนตรีไทย “โหมโรงเพลงศรีสุขสังคีต”

๒. การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดเล่ห์รักยักขินี

วันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๗

๑. การแสดงคอนเสิร์ต “เพชรในเพลง” รับฟังบทเพลงไพเราะจากศิลปินแห่งชาติและศิลปินทรงคุณวุฒิ อ.รวงทอง ทองลั่นธม อ.วิรัช อยู่ถาวร อ.วินัย พันธุรักษ์ อ.พิเชฏฐ ศุขแพทย์ อ.โฉมฉาย อรุณฉาน พร้อมด้วยศิลปินรางวัลเพชรในเพลง หนู มิเตอร์ ปาน ธนพร รัชนก ศรีโลพันธุ์ จ่อย รวมมิตร คงชาตรี ใบเฟิร์น สุทธิยา ธัช กิตติธัช โบ๊ท ปรัชญา นัน อนันต์ และเปาวลี พรพิมล บรรเลงโดยวงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร และยังสามารถรับชมการแสดงคอนเสิร์ตนี้ได้ผ่านทาง facebook live: กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

และในเวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. รับฟังการบรรเลงดนตรี  ณ ศาลาลงสรง  


ทั้งนี้ การแสดงในวันที่ ๓ - ๗ เมษายน ๒๕๖๗  นำแสดงโดยศิลปินสำนักการสังคีต /อำนวยการแสดงโดย ลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต

ชมฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑
(จำนวนผู้เข้าชม 1694 ครั้ง)