...

สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ขอเชิญชวนฟังเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “กรมศิลปากรขอส่งมอบสระมะโนราคืนให้ชาวลพบุรี”

           สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “กรมศิลปากรขอส่งมอบสระมะโนราคืนให้ชาวลพบุรี” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมฟังการเสวนา จะได้รับชมการแสดงโขน จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร เวลา ๑๙.๐๐ น. ฟรี!!  โดยสามารถลงทะเบียนด้วยการสแกน QR Code หรือทางลิ้ง https://forms.gle/3JYSvWKTQs3EiVFr9 ฟรี!! ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (*รับจำกัดเพียง ๑๐๐ ท่าน) 

(จำนวนผู้เข้าชม 211 ครั้ง)


Messenger