...

ขอเชิญชม Facebook Live กิจกรรม Museum Talk การเสวนา "สหวิทยาการกับการอนุรักษ์เรือพระที่นั่งศรีประภัศรไชย"

          สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม Museum Talk ในงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย 2566 รับฟังการเสวนา เรื่อง "สหวิทยาการกับการอนุรักษ์เรือพระที่นั่งศรีประภัศรไชย" 
วิทยากร นางสาวเด่นดาว ศิลปานนท์     ภัณฑารักษ์เชี่ยวชาญ (โบราณวัตถุศิลปวัตถุ)
             นายณัฐพงศ์ ปิยมาภรณ์          นักวิชาการช่างศิลป์เชี่ยวชาญ (ช่างศิลปกรรม)
             นางพวงพร ศรีสมบูรณ์            ผู้อำนวยการกลุ่มสิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์
             นายสาโรจน์ แสงสี                 นายช่างศิลปกรรมอาวุโส
             นางสาวปิยนุช กุศล                นายช่างศิลปกรรมอาวุโส
             นายชนะโยธิน อุปลักษณ์        นายช่างศิลปกรรมชำนาญงาน
ดำเนินรายการ นางสาวดวงใจ พิชิตณรงค์ชัย   ภัณฑารักษ์ชำนาญการ
จัดขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
สามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live : Office of National Museums, Thailand

(จำนวนผู้เข้าชม 151 ครั้ง)