...

กรมศิลปากรกำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ วัดบูรพาภิราม จังหวัดร้อยเอ็ด          กรมศิลปากร กำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดบูรพาภิราม  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. และขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
          ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมศิลปากรรับผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ นำไปถวาย ณ วัดบูรพาภิราม ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยจะมีพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. และการแสดงโขนรามเกียรติ์ ชุด “พระจักรีปรามกลียุค” ในเวลา ๑๙.๐๐ น. 
           กรมศิลปากร ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ หรือสิ่งของ โดยเสด็จพระราชกุศล ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ ได้ที่  กลุ่มคลังและพัสดุ  สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร (ชั้น ๓) เลขที่ ๘๑ /๑ ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ  หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสิน  เลขที่บัญชี ๐ ๕ ๐ ๕ ๗ ๐ ๓ ๔ ๕ ๕ ๙ ๐ สาขาหน้า พระลาน ชื่อบัญชี  การกุศลกรมศิลปากร ประเภทเงินฝากออมทรัพย์  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  ทั้งนี้  กรมศิลปากรจะได้รวบรวมนำเข้าสมทบถวายบำรุงวัดบูรพาภิราม ต่อไป สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๑๖๔ ๒๕๐๑ ต่อ ๓๐๕๕ , ๓๐๖๓


(จำนวนผู้เข้าชม 1633 ครั้ง)


Messenger