...

ขอเชิญรับฟังบรรยายทางวิชาการออนไลน์ "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป : ภัณฑารักษ์กับการทำนิทรรศการศิลปะ"

           พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช จัดการบรรยายทางวิชาการออนไลน์สาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2566  "คนพิพิธภัณฑ์อยากจะเล่า" ครั้งที่ 8 ขอเชิญร่วมฟังเรื่องเล่า ในหัวข้อ "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป : ภัณฑารักษ์กับการทำนิทรรศการศิลปะ"  เล่าเรื่องโดย นางสาววัชราภรณ์ มธุรกันต์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการ นางสาวณิชนันท์ รักพงษ์ไทย ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง facebook live : Thalang National Museum พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง

(จำนวนผู้เข้าชม 54 ครั้ง)