...

สำนักการสังคีต ขอเชิญชมการแสดงวิพิธทัศนา ชุด “สรรสาระศิลปะทั่วไทย”

           สำนักการสังคีต ขอเชิญชมรายการ “เหมันต์เบิกบาน สุขสราญสังคีต” โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๖ วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. การแสดงวิพิธทัศนา ชุด “สรรสาระศิลปะทั่วไทย” 
          รายการแสดงประกอบด้วย ๑. ระบำจตุรกสิกรรม ๒. เลิศล้ำลายมวย ๓. นวยนาฏราชสำนัก (ละครใน เรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาชมพระอาราม, โขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกอินทรชิต,  ละคร เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนสร้อยฟ้าศรีมาลาละเลงขนมเบื้อง) นำแสดงโดย  ศิลปินสำนักการสังคีต  กำกับการแสดงโดย หัสดินทร์ ปานประสิทธิ์ อำนวยการแสดงโดย  ลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา  ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต
          บัตรราคา ๒๐ บาท (จำหน่ายบัตรก่อนการแสดง ๑ ชั่วโมง) ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ โทร. ๐๒๒๒๑ ๐๑๗๑
          ทั้งนี้ โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๖ “เหมันต์เบิกบาน สุขสราญสังคีต” นี้ เป็นการแสดงประจำปีของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยมีการจัดรายการแสดงและการบรรเลงหลากหลายรูปแบบทั้งการแสดงโขน ละคร วิพิธทัศนา การบรรเลงดนตรีไทยและการบรรเลงดนตรีสากล กำหนดจัดแสดงทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๙.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถไปชมได้จนถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ค่าเข้าชมคนละ ๒๐ บาท โดยกรมศิลปากรจะนำเงินรายได้ดังกล่าวส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลรายการแสดงแต่ละอาทิตย์ได้ทางเฟสบุ๊ก สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

(จำนวนผู้เข้าชม 171 ครั้ง)