...

ชมฟรี! การแสดงนาฏศิลป์และดนตรีสัญจร ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          สำนักการสังคีต จัดการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีสัญจร ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ตำบลคลองสวนพลู อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ น. ขอเชิญชมการแสดงละครนิทานพื้นบ้าน เรื่อง “นางสร้อยดอกหมาก” ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ และการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด รามราชจักรี ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ นำแสดงโดยศิลปินสำนักการสังคีต กำกับการแสดงโดย  ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ อำนวยการแสดงโดย ลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต
           ชมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมของสำนักการสังคีตได้ทางเฟสบุ๊ก: สำนักการสังคีต กรมศิลปากร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑


(จำนวนผู้เข้าชม 48 ครั้ง)