...

ด้านดนตรีและนาฏศิลป์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วงบัวลอย: วัฒนธรรมดนตรีในงานอวมงคล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ตามรอยครูดูโขน ละคร อยุธยา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ดนตรีในงานสมโภชพระทวารชั้นใน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
รำฉุยฉายนางพันธุรัตแปลง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
รำฉุยฉายพญาครุฑแปลง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
“หนังตะลุง” ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ตอนที่ ๑ เครื่องดนตรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการดนตรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โรงละครปรีดาลัย ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ โรงมหรสพแห่งแรกในสยาม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พัดในการแสดงนาฏศิลป์โขน ละคร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ระบำเสียมกุก – ละโว้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
"เปียโนจุฑาธุช" เปียโนคู่แห่งสยาม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ดุริยสตรี : การประโคมดุริยางคดนตรีในงานพระราชพิธีซึ่งจัดขึ้นในเขตพระราชฐานชั้นใน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เจ้าดารารัศมี พระราชชายา : ฟ้อนม่านมุยเซียงตา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ฉัฐรัชสมัย: ยุคทองของดนตรีไทยและนาฏศิลป์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เพลงประกอบระบำทวารวดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การแสดงเบิกโรง เรื่อง ตำนานท้าวเวสสุวัณ
รายละเอียดเพิ่มเติม

Messenger