...
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
มุ่งสู่ความเป็นแหล่งข้อมูลเรื่องประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม  โดยเน้นข้อมูลในจังหวัดรับผิดชอบการบริหารงานเอกสารรวมทั้งความเป็นผู้นำในงานจดหมายเหตุของส่วนราชการ  ๘  จังหวัดภาคเหนือ  ได้แก่  จังหวัดพะเยา  เชียงราย  แพร่  น่าน  อุตรดิตถ์  สุโขทัย  พิจิตร  และเพชรบูรณ์

(จำนวนผู้เข้าชม 62 ครั้ง)