...

ติดต่อเรา
  • กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

  • address ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
  • email personal@finearts.go.th
  • phone ติดต่อเรื่องสมัครสอบ / การขึ้นบัญชีฯ /การรับโอน-ให้โอน : 02 623 6453, ติดต่อเรื่องบำเหน็จบำนาญ / สวัสดิการ : 02 623 6455
  • fax 02 225 3209


ส่งข้อความถึงเรา