...

ติดต่อเรา
  • กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

  • address เลขที่ ๘๑/๑ ชั้น ๔ อาคารกรมศิลปากร ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
  • email personnel@finearts.go.th
  • phone เบอร์กลางกรมศิลปากร 02-164-2501 ถึง 2 กลุ่มงานสรรหาฯ : ต่อ 4019 - 4021 กลุ่มงานทะเบียนฯ : ต่อ 4045 หรือเบอร์ตรง 02-126-6562 กลุ่มงานอัตรากำลังฯ : ต่อ 4022 กลุ่มงานพัฒนาฯ : ต่อ 4042 - 4043 งานธรุการ : ต่อ 4014
  • fax 02 126 6582

  • ติดตามข่าวสารได้ทาง : https://www.facebook.com/groups/605927983196706

ส่งข้อความถึงเรา