ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 2843
(วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565)

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี 2565
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 3146
(วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565)

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2565
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 4591
(วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565)

กิจกรรมเล่านิทานเพื่อส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1289
(วันศุกร์ที่ 09 กันยายน 2565)

ร่วมโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท หลักสูตร “การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานและชุมชน” ต่อสังคมในสถานการณ์ใหม่ New normal
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1519
(วันศุกร์ที่ 09 กันยายน 2565)

ร่วมพิธีเปิดงาน KORAT STREET ART 2022 “Faith” tival CITY INTERVENTION At Chompol Community
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1118
(วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565)

โครงการเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียนเพื่อการบำรุงรักษาและซ่อมแซมหนังสือ โดย วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างห้องสมุด (MOU)
อ่านต่อ >>