ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1166
(วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565)

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 777
(วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565)

กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ วันที่ 21 มิถุนายน 2565
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 978
(วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565)

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้ส่งมอบคัมภีร์ใบลานให้หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1157
(วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565)

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับเด็ก
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 804
(วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565)

ร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 876
(วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565)

น้องๆระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนวัดสุทธจินดา ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา
อ่านต่อ >>