ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา ร่วมจัดโครงการเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียนเพื่อการบำรุงรักษาและซ่อมแซมหนังสือ โดย วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างห้องสมุด (MOU) กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การซ่อมและอนุรักษ์หนังสือ การสาธิต การฝึกปฏิบัติการซ่อมหนังสือ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน
จำนวนผู้เข้าชม 1040
(วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565)
จำนวนผู้เข้าชม 709
(วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565)
จำนวนผู้เข้าชม 1001
(วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565)