...
แปดหมื่นสี่พันขันธ์ นพ.บ.1/3 ผูก3
เลขทะเบียน นพ.บ.1/3
ห้องจัดเก็บ ศรีโคตรบูรณ์
ประเภทสื่อ เอกสารโบราณ
หมวดหมู่ พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ  50 หน้า  ; 4.5 x 57 ซ.ม. : รักทึบ-ล่องรัก ไม้ประกับธรรมดา มีฉลากบอกชื่อคัมภีร์ 1 แผ่น 
ชื่อชุด มัดที่ 1 (1-10) ผูก 3
หัวเรื่อง แปดหมื่นสี่พันขันธ์--เอกสารโบราณ
            คัมภีร์ใบลาน
            พุทธศาสนา

อักษร ธรรมอีสาน
ภาษา ธรรมอีสาน
บทคัดย่อ : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม 
 

(จำนวนผู้เข้าชม 129 ครั้ง)