...
แปดหมื่นสี่พันขันธ์ นพ.บ.1/1 ผูก1
เลขทะเบียน : นพ.บ.1/1
ห้องจัดเก็บ : ศรีโคตรบูรณ์
ประเภทสื่อ : เอกสารโบราณ
หมวดหมู่ : พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ :  50 หน้า  ; 4.5 x 57 ซ.ม. : รักทึบ-ล่องรัก ; ไม้ประกับธรรมดา มีฉลากบอกชื่อคัมภีร์ 1 แผ่น 
ชื่อชุด : มัดที่ 1 (1-10) ผูก 1
หัวเรื่อง : แปดหมื่นสี่พันขันธ์--เอกสารโบราณ
            คัมภีร์ใบลาน
            พุทธศาสนา

อักษร : ธรรมอีสาน
ภาษา : ธรรมอีสาน
บทคัดย่อ : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม 

(จำนวนผู้เข้าชม 66 ครั้ง)