...
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ นครพนม ขยายระยะเวลาการปิดให้บริการตามประกาศกรมศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 30 เมษายน 2563
เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 และสอดคล้องกับสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ นครพนม ขยายระยะเวลาการปิดให้บริการตามประกาศกรมศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 30 เมษายน 2563

(จำนวนผู้เข้าชม 55 ครั้ง)