...
ข้อมูลโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนและกำหนดขอบเขตแล้ว
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 46 ครั้ง)