...
สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา ร่วมรับผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (นายบวรเวท รุ่งรุจี)
สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา
 
ร่วมรับผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (นายบวรเวท รุ่งรุจี)
 
ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์
 
ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

(จำนวนผู้เข้าชม 65 ครั้ง)