...

ค้นหา
รายการที่พบทั้งหมด 32,781 รายการวิทยากรโดย นางวนิตา กรินชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนาฏศิลป์ สำนักการสังคีต ดำเนินรายการโดย นายกัญจนปกรณ์ แสดงหาญ คีตศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีต ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร


Messenger