วันนี้ในอดีต เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑
จำนวนผู้เข้าชม 96

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงหลั่งน้ำพระพุทธมนต์พระราชทานแก่ช้างสำคัญ ในการพระราชพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายช้างสำคัญ และพระราชพิธีขึ้นระวางสมโภช ณ มณฑลพิธีสนามหน้าเขาวัง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

รหัสเอกสาร ฉ/ร ๖๕๑


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.
Messenger