วันนี้ในอดีต เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๙
จำนวนผู้เข้าชม 106

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๙
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนแก่งกระจาน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

รหัสเอกสาร ภ หจภ (๓) กษ ๑.๑/๘


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.
Messenger