วันนี้ในอดีต เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๗
จำนวนผู้เข้าชม 98

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๗
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

รหัสเอกสาร ภ หจภ (๓) กษ ๑.๑/๗Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.
Messenger