พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ : การเปลี่ยนผ่านจากอดีตสู่ปัจจุบัน
จำนวนผู้เข้าชม 3110

  • ย้อนกลับ
  • พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ : การเปลี่ยนผ่านจากอดีตสู่ปัจจุบัน
หนังสือ “พระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ: การเปลี่ยนผ่านจากอดีตสู่ปัจจุบัน” มีเนื้อหาแบ่งเป็น ๒ ภาค ภาค ๑ มีเนื้อหาว่าด้วยความสำคัญ ภูมิหลัง คติความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับ พระราชพิธีนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งส่วนของราชสำนักและส่วนราษฎร และภาค ๒ เป็นการตรวจสอบชำระเอกสารเก่าว่าด้วยพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล แรกนาขวัญ ในรัชกาลที่ ๕ ซึ่งให้ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญและครอบคลุมเรื่องราววิถีชีวิตของประชาชนในห้วงเวลานั้น อันจะเป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อคนรุ่นหลังในการศึกษาค้นคว้าต่อไป

Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

จำนวนผู้เข้าชม 3,110คน
Messenger