ราชอาณาจักรแห่งกาสาวพัสตร์
จำนวนผู้เข้าชม 1759

ราชอาณาจักรแห่งกาสาวพัสตร์
The Kingdom of the Yellow Robe


รวมเรื่องสั้นเกี่ยวกับพิธีกรรมและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
และวิถีชีวิตของชาวสยาม
โดย
ERNEST YOUNG
นางสาวกมลทิพย์ ชัยศุภมงคลลาภ
แปลและเรียบเรียง
กรมศิลปากรพิมพ์เผยแพร่
พุทธศักราช ๒๕๖๔

Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

จำนวนผู้เข้าชม 1,759คน