ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 27/01/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 1270

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:
  • ย้อนกลับ
  • ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔


จำนวนผู้เข้าชม 0คน