ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “พระที่นั่งอิศเรศฯ จากเกร็ดพระบวรราชประวัติ” ร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการ ลุ้นรับสมุดบันทึกอิสริยพัสตราภูษาภัณฑ์ จำนวน ๕ รางวัล
วันที่ประกาศ : 06/01/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 113

กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “พระที่นั่งอิศเรศฯ จากเกร็ดพระบวรราชประวัติ” วิทยากรโดย นายยุทธนาวรากร แสงอร่าม ภัณฑารักษ์ชำนาญการ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ดำเนินรายการโดย นางสาวศุภวรรณ นงนุช ภัณฑารักษ์ชำนาญการ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. ผู้ที่ชมรายการร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการ ลุ้นรับสมุดบันทึกอิสริยพัสตราภูษาภัณฑ์ จำนวน ๕ รางวัล ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.