ปฏิทินกิจกรรม

โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม (09.00-10.30น.)

โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม (09.00-10.30น.) 12 คน

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

12 ต.ค. 2566 - 12 ต.ค. 2566

โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) (10.00น.)

โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) (10.00น.) 17 คน

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

04 ต.ค. 2566 - 04 ต.ค. 2566

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (10.30น.)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (10.30น.)

วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑๕๐ คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์
โดยมีนาย ธิริทธิ์ เรืองทวีทรัพย์ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชลพัฒน์
และว่าที่ ร.ต. รุ่งเรือง ชื่นชม พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ เป็นวิทยากรนำชม

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

27 ก.ย 2566 - 27 ก.ย 2566

กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(10.00น.)

กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(10.00น.)

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๕๐ คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์
โดยมี ว่าที่ ร.ต. รุ่งเรือง ชื่นชม พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ เป็นวิทยากรให้การนำชม

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

24 ก.ย 2566 - 24 ก.ย 2566

โรงเรียนวัดทุ่งสบก อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี (09.00น.)

โรงเรียนวัดทุ่งสบก อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี (09.00น.)

วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
คณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดทุ่งสบก อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี จำนวน ๕๐ คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์
โดยมี ว่าที่ ร.ต. รุ่งเรือง ชื่นชม พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ เป็นวิทยากรนำชม

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

15 ก.ย 2566 - 15 ก.ย 2566