ปฏิทินกิจกรรม

สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เยี่ยมชมโบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี

วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เยี่ยมชมโบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี
โดยมี นายชนน วัฒนะกูล ผู้ช่วยนักโบราณคดี เป็นวิทยากรนำชม

หน่วยงาน: สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี

25 ก.พ. 2566 -

การบรรยายและเสวนาทางวิชาการ เนื่องในวาระครบ 130 ปี ห้ามเจ้านายมิให้ไปเมืองสุพรรณบุรี

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการบรรยายและเสวนาทางวิชาการ
เนื่องในวาระครบ 130 ปี ห้ามเจ้านายมิให้ไปเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง เทศาภิบาล : ศาสตร์การปกครองของไทยสมัยรัชกาลที่ 5
โดย หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ ชมรมนักโบราณคดี (สมัครเล่น) เมืองสุพรรณ
วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 15.30 น.
ณ หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายและเสวนา ดังนี้
#ภาคเช้า
- การบรรยายเรื่อง เทศาภิบาล : ศาสตร์การปกครองของไทยสมัยรัชกาลที่ 5
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
#ภาคบ่าย การเสวนา เรื่อง เมืองสุพรรณบุรี ภายใต้การปกครองระบอบเทศาภิบาล พ.ศ. 2435– 2476 โดย
- ดร. อาสา คำภา นักวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อาจารย์วรพร พรหมใจรักษ์ นักวิชาการประวัติศาสตร์ อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี ศรีสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ดำเนินรายการและร่วมเสวนา โดย นายปัณชลิต โชติกเสถียร สมาชิกชมรมนักโบราณคดี(สมัครเล่น) เมืองสุพรรณ
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยการสแกน QR Code หรือทาง https://forms.gle/m3KVKaprpKjvwFqs8
**ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 15 มีนาคม 2566 หรือหากมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว**

หน่วยงาน: หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ

17 มี.ค. 2566 -

กิจกรรม "ชมพิพิธภัณฑ์ วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๖ เสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖

ภาพบรรยากาศ น้องๆ หนูๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม "ชมพิพิธภัณฑ์ วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๖
เสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง
โดยมีกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนภายในพิพิธภัณฑ์
พร้อมลุ้นจับของขวัญชิ้นพิเศษ

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง ภูเก็ต

14 ม.ค. 2566 -

คุณกัญญ์ศิริ วัฒนะ มอบสมุดข่อยตำรายาโบราณ จำนวน 3 ฉบับ ในนามของคุณบุญบาย ชนะศึก วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 คุณกัญญ์ศิริ วัฒนะ มอบสมุดข่อยตำรายาโบราณ จำนวน 3 ฉบับ
ในนามของคุณบุญบาย ชนะศึก เพื่อเก็บรักษาในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง
สำหรับจัดแสดงเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์้ต่อไป

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง ภูเก็ต

13 ม.ค. 2566 -

ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ "เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านเจดีย์วัดศรีสุพรรณ" วิทยากรโดย พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ และนายยอดดนัย สุขเกษม นักโบราณคดีชำนาญการ

กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ "เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านเจดีย์วัดศรีสุพรรณ" วิทยากรโดย พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ และนายยอดดนัย สุขเกษม นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ ดำเนินรายการโดย นายสิทธิพร บุปผา นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook Live : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร

หน่วยงาน: กรมศิลปากร

25 ม.ค. 2566 -