ข่าวกิจกรรม

16
เม.ย.
Card image cap
โครงการดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรม ของอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ชุมชนเมืองเก่าปราณบุรี บริเวณศาลาท่าน้ำเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

สำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรีได้จัดทำโครงการดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรม ของอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของอาสาสมัคร ท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม โดยมีนายสุทธิพร ณ นคร ปลัดอาวุโสอำเภอปราณบุรี เป็นตัวแทนประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรม ดูแลรักษาโบราณสถาน ณ ชุมชนเมืองเก่าปราณบุรี บริเวณศาลาท่าน้ำเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

จำนวนผู้เข้าชม 423