...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์อนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดลำพูน - ลำปาง ปีที่ ๑ บอกเล่าศรัทธาผ่านผืนผ้าในพระพุทธศาสนาประเภทต่างๆ ที่พบในจังหวัดลำพูน-ลำปาง รวมทั้งการอนุรักษ์ให้คงอยู่เพื่อสืบสานศรัทธาในพระพุทธศาสนาต่อไป
จำนวนผู้เข้าชม 1025

Messenger