...

ประวัติและบทบาทหน้าที่
     สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี หน่วยงานส่วนภูมิภาคดูแลครอบคลุมโบราณสถาน 7 จังหวัดทางภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 406 ครั้ง)